Tag Archives: những kiểu đuổi khách của nhân viên bán hàng

5 sai lầm phổ biến của nhân viên bán hàng khiến khách hàng bỏ đi

  Nhân viên bán hàng chính là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, là người ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên những sai lầm thường gặp của các nhân viên bán hàng có thể tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và